Ve o büyük günâh üzerine ısrâr ediyorlardı

HAK BİR SEN

Ayet-Hadis
Ayet meali
Ve o büyük günâh üzerine ısrâr ediyorlardı

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Vâkıa Sûresi 27-50. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor:

27-Ashâb-ı Yemîn (amel defterleri sağ eline verilenler) ise, ne (mutlu o) Ashâb-ı Yemîn(e)!

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34-(Onlar,) dikensiz sedir ağaçları ve (salkımları) dizili muz ağaçları içinde, yayılmış bir gölgede, çağlayan su (kenarların)da, tükenmeyen ve yasaklanmayan pek çok meyveler arasında ve yükseltilmiş döşeklerdedirler!

35-Şübhesiz ki biz onları (Cennetteki o kadınlarını yeni) bir yaratılışla yarattık.

36-İşte onları (dâimî) bâkireler kıldık!

37-Eşlerine düşkün ve (onların hepsi) aynı yaştadırlar.

38-(Bunlar) Ashâb-ı Yemîn içindir!

39, 40-(Onlar) önceki (ümmet)lerden birçok, sonrakilerden de birçoktur.

41-Ashâb-ı Şimâl (amel defterleri sol eline verilenler) ise, ne (bedbaht insanlardır o) Ashâb-ı Şimâl!

42, 43, 44-(Onlar) nüfûz edici bir ateş ve bir kaynar su içinde, serinliği ve hoşluğu (bir faydası) olmayan simsiyah dumandan bir gölge içindedirler!

45-Çünki onlar, bundan önce (ni‘metler içinde) şımartılmış kimseler idiler.

46-Ve o büyük günâh üzerine (şirki işlemekte) ısrâr ediyorlardı.

47, 48-Ve diyorlardı ki: “(Biz) öldüğümüz ve bir toprak ve bir kemik yığını hâline geldiğimiz zaman mı, gerçekten biz mi yeniden diriltilecek olan kimseleriz? Önceki atalarımız da mı?”

49, 50-De ki: “Şübhe yok ki öncekiler de, sonrakiler de, bilinen bir günün belli bir vaktinde elbette toplanacak olanlardır.”

Henüz yorum yazılmadı

Yorum Yaz

Sizde yorum yazın...
Adınız
E-posta
Yorum