Nail SARIKAYA

HAK BİR SEN

HAK BİR SEN  KİMDİR

 

HAK BİR SEN; İslam davasına gönül veren, Allah ve Resulüne teslim olan, Allah'dan başka ilah yoktur diyen, hakimiyet Allahın dır diye bağıran, Tagutlara boyun eğmeyen,İslami hayat nizami olarak benimseyen,Islamın hakimiyeti için çalışan her Müslümanın görüscüdür.

 

HAK BİR SEN; Ümmeti muhammed'in birliği, dirliği, dirilisi,huzur ve refahını ister.

 

HAK BİR SEN; Allah'dan Resulüne vahiy yoluyla inen emir ve yasakların bütününe,Resulün sünnetine,icmaya,kıyasa ve şeriatın diğer delillerine teslim olmuş insandır..

 

HAK BİR SEN; Allah davasından başka bir davanın, gayenin ve amacın ardına düşmeden, her türlü niyet ve iste sadece Allah'a teveccüh ederek, ona bağlanarak, onun rızasını kazanmak, onun adini yüceltmek için çalışır.

 

HAK BİR SEN; İlahi hükümlere aykırı, ideoloji, doktrin, sistem, düşünce ve yönetim şekillerini reddederek, Allah’m hükümleriyle yönetilmeyi ister...

 

HAK BİR SEN; Küfrün her türlüsüne karsı eliyle, diliyle ve kalbiyle mücadele etmeyi vazife bilir

 

HAK BİR SEN; Cihadı hem küfre karsı, hemde nefsine karsı yürütür. Hareketi hep hakka doğru, hak için, hakça harekettir...

 

HAK BİR SEN; Ahdine sadık, dostlarına karsı vefalıdır, ahde vefa onun mizacıdır. O emin insandır.

 

Hiç bir Müslüman HAK BİR SEN cinin elinden, dilinden ve başka bir uzvundan zarar görmez.

 

HAK BİR SEN, eline, beline, diline hakimdir. Sözüne ve özüne güvenilir. Yalan söylemez, verdini sözde durur.

 

HAK BİR SEN; Bu dünyanın gelip geçici, ahretin kalıcı olduğunu bilen, dünyayı ahiretin tarlası olarak gören, dünya malına esir olmayan, mali, mülkü, makamı ve rütbeyi Allah yolunda harcamaktan çekinmeyen, cömert bir yapıya sahiptir...

 

HAK BİR SEN; gururdan, kibirden, riyadan ve gösterişten uzak, alçak gönüllü, mütevazı insandır. Bilir ki, kendini beğeneni Allah alçaltır.

 

HAK BİR SEN; Allah'ı sever,Allah'ın dostları olan Müslümanları da sever ve Müslümanları kavim,irk kimliğine bakmaksızın korur,kollar,yardımcı olur..

 

HAK BİR SEN; Asla adaletten sapmaz,adaleti sadece kendisi,ailesi,yakınları ve soydaşları için değil,hasımları ve düşmanları için dahi savunur,onlara bile adaletle muamele eder,kendi aleyhine dahi olsa adaletle karar verir,adildir,adaletlidir, hak’dan yanadır.

 

HAK BİR SEN; Teşkilatçıdır, birlikte hareket etmenin fayda ve önemini bilir, bu sebeple hangi kavimden, kabileden ve toplumdan olursa olsun, ayni davayı paylasan, İslam davasına gönül veren bütün Müslümanlarla birlikte hareket eder. Onların dertleriyle dertlenip, üzüntülerinden acı duyar. Fikrinde  zikrinde, ve mücadelesinde istikrarlıdır.Attığı her adımda ümmetin menfaatini,huzurunu,mutluluğunu ve istiklalini düşünür...

 

HAK BİR SEN; Soyunu inkâr etmez, soyundan dolayı utanmaz, ama soyu ile de övünmenin İslam'a aykırı olduğunu bilen, insanlığı bir çarkın dişleri gibi müsavi olarak gören ve üstünlüğün takvada olduğuna inanan şuurlu insandır. Kavim, kabile ve bölge taassubuna karsı savaşan, Allah’ın adini yüceltme uğruna can veren insandır...

 

HAK BİR SEN: inandığı hak yolda yorulmadan sıkılmadan bezmeden zorluklara göğüs gererek sabırla ve sadakatle yürüyenlerdir

 

HAK BİR SEN; nin amacı, aracı, davası, kimliği ve hedefi islamdır. İslam'i bir toplum oluşturmak; İslam'i hayat sistemi olarak benimsetmek için caba sarfeder. Fitne kalmayıncaya ve din Allah'ın oluncaya kadar mücadele eder.

 

HAK BİR SEN; Hakki üstün tutan dünya görüsüne inanan ve bütün insanlığı kurtarmak için, bütün gücünü seferber eden Din görevlisidir.

 

 

HAK BİR SEN’Lİ NEDİR?

 

NİÇİN BAŞLADI?

 

Hakkı hakim kılmak için hareket başlatılmıştır İnsanın hem DİŞ alemini;

 

a.  Kafa ( Hak Fikir- Kültürle)

b.  Kalb (İman- Ahlakla)

c.   Karın ( Helal rızıkla)

hemde iç alemini korumak için;

Adil bir dünya nizamı kurmak için başlatıldı.

Milletin 1000 yıllık görüşü terk edilmiş ve temsilcisi yok edilmiştir. 1969 yılına kadar hep Kapitalist zihniyet Solcu zihniyet Irkçı zihniyet hükmetmiştir.

 

HAK BİR SEN bu zihniyetlerden uzak ÜMMETİN : inancının . tarihinin, dünya görüşünün sistemleştirilip hakim kılınması   demektir.

 

HAK BİR SEN

 

HAYAT KIBLESİ BATILA ÇEVRİLMİŞ BİR ÜMMETİN HAKK’ A DÖNÜŞ HAREKETİDİR...

 

HAK BİR SEN

 

SENDİKA

SERMAYE

MEDYA gücü ile esir edilen ümmetin sesi ve yeniden dirilişidir..

 

HAK BİR SEN ZİLETTEN - > İZZET’E ZULÜMDEN - > ADALET’E

 

İSYANDAN - > İBADET’E DÖNÜŞ HAREKATIDIR

 

HAK BİR SEN

 

Diyanette çalışan İmam ve müezzin ,Kuran kursu hocalarının bir araya gelerek 20 nisan 2013 Kutlu Doğum gününde Eyüp Sultan Hz. Huzurunda Kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.

 

“ Sizden , hayira cagiran , iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir ümmet ( cemaat-Teskilat) bulunsun, iste onlar kurtuluşa erenlerdir.”

 

iste bu ayet bize ümmet olamizi yani bir cemaat(Teskilat olmamizi emrediyor. Nisa suresi 59. ayeti kerimede ise Allah söyle buyuruuyorlar:

 

“Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, rasulüne itaat edin, Sizden olan emir sahipleirne de itaat edin.”

 

Bu gösteriyor ki fetih suresi 10. ayette de: Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'(c.c.)e biat etmektedirler !” buyuruyor.