3. OLAĞAN GENEL KURULU

HAK BİR SEN

Genel Kurul Duyurusu

GENEL KURUL DUYURUSU

 

Sendikamız Yönetim Kurulu 02/02/2022 tarih ve 09 sayılı toplantısında , Hakbirsen Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle " Hırka-i Şerif Mahallesi, Altay Caddesi No:1 Fatih- İstanbul " adresindeki Altay Camii Salonunda, 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 10.00- 13.00 arasında yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamadığında 27 Şubat 2022 Pazar günü Saat: 10.00- 13.00 arasında aynı gündemle aynı adreste yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış, Yoklama, Divan Teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

2-Protokol konuşmaları,

3-Faaliyet Raporunun okunması ve oylaması,

4-Denetim Raporu ve bütçenin okunması, müzakeresi ve ibrası,

5-Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve oylanması,

6-Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler,

7-Dilek ve temenniler,

8- Zorunlu Organların seçimi; a-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, b-Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, c-Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,