İnsana Secde Edilir mi?

HAK BİR SEN

İsa Erdoğan
İnsana secde etmek caiz midir?
İnsana Secde Edilir mi?

"Sahabeden Muaz bin Cebel ra o zamanlar Rum diyarı olan Şam tarafına bir seferden dönünce gelir Allah Rasulüne secde eder.

 

Peygamber efendimiz sas "bu nedir şimdi ey Muaz !?"

 

Muaz: "Ya Rasulallah gördüm ki Şamda insanlar patriklere piskoposlara secde ediyorlar. O vakit içimden geçti ki biz de sana secde edelim. Çünkü tazim ve hürmete sen onlardan daha layıksın"

 

Peyganber efendimiz: "Hayır bunu yapmayın. Allahtan başkasına secde etmek layık değildir.

Eğer Allahtan başkasına secde edilmesini söyleseydim kadın kocasına secde etmesini emrederdim. Muhammedin canı elinde olan Allaha yemin ederim ki kadın kocasının hakkını ödemedikçe Allahın hakkını ödeyemez.

Deve sırtında bile olsa onu arzulayıp çağırsa kalkıp gelmelidir"

 

[Müsned, Ebu Davud, Ibni Kesir, ibni Hibnan, Terğib, Şevkani, Elbânî : Sahih]

 

Bazı rivayetlere sokuşturulan "kocasının bütün vücudu irin olsa ve kadın diliyle temizlese vesair.." lafları uydurmadır.

Farklı rivayetlerde Allah Rasulü (sas) Muaz'a (R.a) sorar:

Ya kabrime secde eder miydin? Hayır demektedir. Şu halde dirime de etme. Yani "ben de faniyim. Secdeye layık olan ancak ölmeyen Hayy, Allahtır" demek ister. 

Yine aktarılır, Medinede bir deve Rasulullaha secde eder.

Bunun üzerine insanlar "Ya Rasulallah akılsız şuursuz bir hayvan bile sana secde ederken bizlerin sana tazim ve saygımızı sunmamız için secde etmemiz daha layık olmaz mı? diye sorarlar

Ve Efendimiz benzer bir cevap verir: "Hayır..."

 

Bu Hadisten Çıkan Netice:

 

1) Secde ibadet manası taşır, bu açıdan Allaha mahsustur. Çünkü ibadet ancak Allaha edilir.

 

2) İnsana secde etmek ibadet için değil "tazim" kastıyla olursa yine de küfür veya şirk olmaz. Eğer olsaydı Allah Rasulü bunu açıklar ve Muaz'a "iman tazele" diye emrederdi.

Nitekim melekler Allahın emriyle Adem aleyhisselama secde ettiler ve elbette kafir olmadılar.

Aynı şekilde tahtı üzerine oturmuş iken Yusuf aleyhisselama kardeşleri secde ettiler ve elbette kafir veya müşrik olmadılar.

Çünkü bu secdeler tazim veya tahiyye secdeleri idi ibadet secdesi değil.

 

3) Bu itibarla secde etmedikleri halde şeyh'e hürmet ve tazim tavrı içinde olan müritlere "şirk" iftirası edenler ya cahildir ya da kasıtlı hainlerdir.

 

4) Kocanın karısı üzerinde hakkı büyüktür. Çünkü onu himaye eder, nafakasını temin eder, dinini canını malını namusunu korur muhafaza eder.. Ancak bunları yapmayan, karısını erkek içine çıkaran, sokakta çarşıda çalıştıran zalim koca bu hakka sahip değildir.